ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์เพื่อการศึกษา

จำนวนผู้ที่เข้าชม

วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2551

งาน Photo2007


วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา( Photoshop2007 )
กด Ctrl T เพี่อทำการย่อ ขยายวัตถุนั้นๆ หรือกลับหน้าเป็นหลัง
กด Ctrl + เพื่อขยายกระดาษ
กด Ctrl - เพื่อลดขนาดกระดาษ
Auto select layer เมื่อมี layer มากๆ ไม่ต้องเสียเวลาหาอักษรแต่ละ layer

f - Drop Shadow = ตัวที่ทำหน้าที่สร้างเงาด้านหลัง
- Bevel and Emboss = ทำตัวอักษรนูน, บุ๋ม
- Stoke = เส้นขอบของตัวอักษร
- Gradient Overlay = เปลี่ยนสีตัวอักษรด้านใน

T คลิ๊กเพื่อเลือกแบบอักษรมี 4 แบบ หลังจากการทำทุกครั้งต้องกด Move tool เสมอ
...............................................................................................................

นางสาว บุษยมาศ คชเสน เลขที่ 33 ป. บันฑิต รุ่น 11